Most Zamkowy w Rzeszowie

 

Przedmiotem projektu była budowa Trasy i Mostu Zamkowego przez Wisłok w Rzeszowie. Celem projektowanej trasy było powiązanie istniejącego centrum miasta (okolice Zamku) z terenami mieszkaniowymi położonymi na prawym brzegu rzeki Wisłok (osiedle Nowe Miasto, itd.).

Trasa Zamkowa to jedna z głównych arterii miasta. Rozciąga się od Placu Śreniawitów, biegnie wzdłuż Wisłoka, następnie rozgałęzia się na wschód i prowadzi przez Most Zamkowy na drugi brzeg rzeki, zaś drugie rozgałęzienie biegnie do Ulicy Chopina. Trasa Zamkowa łączy się z nią na wysokości Filharmonii. Inwestycja jest młoda, ponieważ do użytku oddano ją w 2002 roku. Nazwę zawdzięcza bliskości zamku.

Zakres projektowanej inwestycji obejmował:

 1. Budowę drogowej Trasy Zamkowej klasy Z o łącznej długości 700 + 93 m, szerokości jezdni 12,0 m, szerokości chodników 2x1,50m, szerokości ścieżek rowerowych 2x1,50 m.

 2. Budowę mostu przez Wisłok o długości 173 m i nośności 40 t.

 3. Przebudowę istniejącej infrastruktury sanitarnej o łącznej długości ok. 3450 m.

 4. Przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej o łącznej długości ok. 5250 m.

 5. Przebudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej o łącznej długości ok. 1070 m.

 6. Konserwacja i adaptacja koryta rzeki Wisłok w rejonie mostu na długości 80 m.

Most Zamkowy to obiekt pięcioprzęsłowy, w części nurtowej podparty na trzech łukach bezprzegubowych. Rozpiętości teoretyczne poszczególnych przęseł wynoszą: 2 x 44,0 m  + 3 x 28,0 m. Długość całkowita mostu wynosi 173,00 m.

Szerokość całkowita pomostu wynosi 20.98 m, natomiast  szerokości użytkowe wynoszą odpowiednio:  jezdnia - 2x6,00 m, bezpiecznik - 2x0.50 m, bariera - 2x0.44 m, chodniki dla pieszych -2x1,50 m, ścieżki rowerowe -2x1,50 m.

Ustrój nośny jest stalowo-betonowy i składa się w przekroju poprzecznym z trzech dźwigarów stalowych skrzynkowych w rozstawie co 6.4 m oraz  pomostu w postaci  płyty żelbetowej, zespolonej z dźwigarami stalowymi za pomocą sworzni.

Konstrukcja nośna mostu nad nurtem rzeki jest połączona z trzema równoległymi łukami żelbetowymi. Każdy łuk posadowiony jest na ścianach szczelinowych. Filary zalewowe mostu zaprojektowano jako żelbetowe, trójdzielne o przekroju prostokątnym, posadowione bezpośrednio. Przyczółki są żelbetowe masywne, posadowione na ścianach szczelinowych. 

Dane materiałowe:

 • Beton konstrukcyjny 5394 m3

 • Stal zbrojeniowa 18G2b 639610 kg

 • Stal konstrukcyjna, ustrój nośny 18G2A 1010000,0 kg

 • Klasa obciążenia „B”

 • Kąt skrzyżowania z przeszkodą 85 st.

Podróżując trasą zamkową, spoglądając na piękną okolicę otaczającą Most Zamkowy, na Wisłok, na rozciągający się park rekreacyjny nad Wisłokiem, na nowoczesną halę sportową na Podpromiu i w końcu na zamek, symbol Rzeszowa, dostrzec można jak znakomicie połączona jest tu architektura  nowoczesna z architekturą ubiegłych stuleci. Most Zamkowy doskonale wkomponowany jest w otaczają go okolice i powoli staje się symbolem Rzeszowa.

Główny Projektant oraz dyrektor Pracowni Projektowej PROMOST CONSULTING: dr inż. Tomasz Siwowski

Budowa Trasy i Mostu Zamkowego przez Wisłok w Rzeszowie otrzymała w 2002 roku tytuł "Projekt Inżynierski Roku"

 

^góra^   <wstecz<   <home>

opracowali: Violetta Drukała, Jakub Krupka, zdjęcia: PROMOST CONSULTING