Most Świętokrzyski

Krótka historia

Pogarszający się stan techniczny istniejącego przez lata 80-te i 90-te Mostu Syreny był jedną z przesłanek, które zdecydowały o budowie Mostu Świętokrzyskiego. Most Syreny służył warszawiakom przez 15 lat, choć w momencie jego budowy zakładano tylko okres niezbędny na wykonanie remontu pobliskiego mostu Poniatowskiego.

Most Świętokrzyski powstał w sąsiedztwie Mostu Syreny, jako szósty oddany do użytku most w powojennej Warszawie i był pierwszym mostem podwieszonym w Polsce. Jego budowa została rozpoczęta 5 października 1998r. i trwała dokładnie 2 lata. Głównym wykonawcą była firma MOSTOSTAL Warszawa S.A. Budowa mostu wraz ze zjazdami kosztowała 160 mln zł.

 W okresie sześciu miesięcy od oddania do użytku Mostu Świętokrzyskiego, został rozebrany tymczasowy Most Syreny.

 

Lokalizacja mostu

Most połączył warszawskie dzielnice Śródmieście i Praga Północ. Miał przede wszystkim ułatwiać ruch lokalny, więc żeby wyeliminować ruch tranzytowy, ograniczono jego połączenia z Wisłostradą i Wybrzeżem Szczecińskim.

 

Dane techniczne mostu

- Rodzaj konstrukcji: most podwieszony (wantowy), jednopylonowy, o konstrukcji pomostu stalowej zespolonej z żelbetową płytą współpracującą

- Długość mostu: 479 m

- Szerokość mostu: 30,8 m

- Rozpiętość przęseł: 30 + 40 + 40 + 180 + 140 + 37 +12 = 479 m

- Ilość lin: 48 sztuk o długościach od 50 – 171m

- Posadowienie: pale wiercone o średnicy 1200 i 1500 mm i łącznej długości 4000 m

- Konstrukcja stalowa: 2700 ton; stal 18G2ACu

- Pylon: w kształcie litery A i wysokości 87,5 metra nad poziom średni Wisły

- Klasa obciążenia: A

 

Materiały

Na budowę mostu zużyto:

- 2700 ton stali 18G2ACu,

- 350 ton stali w kablach,

- 806 m3 betonu klasy B50 w pylonie,

- 6175 m3 betonu klasy B40 w płycie współpracującej pomostu,

- 8800 m3 betonu klasy B30 w podporach.

 

Schemat konstrukcji mostu

Całkowita długość przeprawy składa się z:

- części podwieszonej o długości przęseł 180 + 140 m,

- belki ciągłej zespolonej o przęsłach 30 + 40 + 40 m,

- dwóch wiaduktów żelbetowych najazdowych 37 + 12 m.

 

Posadowienie

Poza pylonem oba końce mostu wspierają się na 8 filarach, z których dwa są zanurzone na stałe w nurcie rzeki, a pozostałe stoją na terenach zalewowych po stronie praskiej albo na brzegach rzeki. Podpory wspierają się na fundamentach, a te na zbrojonych, betonowych palach. Łącznie w dno Wisły wbito 205 pali o średnicy 1200 i 1500 mm. Aż 66 z nich to pale ukośne (skos 5:1 lub 7:1). Pylon stoi na 45 palach, które wwiercone są na głębokość 40 m pod dnem Wisły. Pod filarami pale są krótsze - sięgają „tylko” 14 metrów pod dnem.

 

Pylon

Pylon o wysokości 90 m (87,5 m nad lustrem wody) ma kształt litery A. Nogi pylonu nachylone pod kątem 78 stopni „spotykają się” na wysokości 60 m i przechodzą w wysoką na 27 m część pionową. W niej zostały zabetonowane liczne elementy stalowe do zakotwienia lin nośnych mostu. W nodze od strony północnej znajdują się kręte schodki, którymi będą wchodzić konserwatorzy mostu. W drugiej nodze jest umieszczona winda do transportu materiałów.

Koncepcja zadeskowania opracowana została przez firmę PERI. Przyczyniła się ona do szybkiej i ekonomicznej realizacji. Dzięki technologii samoczynnego wspinania ACS możliwe było podnoszenie deskowań w czterodniowym rytmie pracy, beż użycia żurawia. Wspólnie z firmą WARBUD specjaliści PERI podzielili pylon na 21 sekcji betonowania: 15 w rejonie „nóg” i 6 w rejonie pionowego trzonu.

 

Płyta pomostu

W przekroju poprzecznym most składa się z:

 - dwóch jezdni po 7,0 m rozdzielonych pasem rozdziału,

 - dwóch chodników pieszo-rowerowych po 5,0 metrów

   (dodatkowo dla pieszych są wyodrębnione specjalne punkty widokowe).

W sumie cały pomost ma szerokość ponad 30 metrów.

 

Płyta jezdna wykonana została jako zespolona konstrukcja stalowo - żelbetowa.

Montaż stalowego rusztu płyty pomostu w części nawodnej odbywał się przez nasunięcie po podporach tymczasowych wykonanych w Wiśle, a na części zalewowej (praskiej) - montaż z kół na podpory tymczasowe.

Po zmontowaniu konstrukcji wykonano płytę współpracującą z oddzielnym betonowaniem gzymsu.

Do realizacji płyty współpracującej inżynierowie PERI zaprojektowali dwa urządzenia formujące. Rozpoczynały one pracę od brzegu zachodniego lub od pylonu i przesuwały się do środka przęsła 10-metrowymi odcinkami betonowania.

Urządzenie formujące składało się z segmentu nośnego obejmującego po cztery kratownice poprzeczne i podłużne wraz z deskowaniem wsporników płyty oraz wózka dolnego (środkowego) dla zaformowania środkowej części płyty jezdni.

 

Podwieszenie mostu

- na 48 linach ustawionych symetrycznie, o długościach od 51 do 171

   metrów i grubości do 30 cm,

- Kable składają się drutów St 1400/1600 fi 7 mm,

- Ilość drutów jest zmienna od 115 do 337,

- Max. siła w kablach od 3194 kN do 9444 kN,

- Najcięższy kabel jaki został dostarczony na budowę 24 tony.

Po podwieszeniu mostu nastąpiło zwolnienie podpór tymczasowych.

 

Ciekawostki

Kolorystyka mostu została oparta na naturalnym kolorze betonu pylonu, białych kablach podwieszenia i jasnoszarych barwach konstrukcji stalowej. Przypominająca piramidę konstrukcja mostu jest nocą iluminowana 16 reflektorami ustawionymi na płycie mostu.

opracowali: Arek Olko, Jakub Krupka, fot.: strony www ^góra^   <wstecz<   >start<