Most Siekierkowski

Most Siekierkowski jest elementem 8,5-kilometrowej Trasy Siekierkowskiej, prowadzącej od ul. Witosa na Mokotowie do ul. Płowickiej na Pradze Południe. Przeszkodą jaką przekracza most jest oczywiście rzeka Wisła. Budowę rozpoczęto w marcu 2000 roku. Pierwsze samochody pojechały nim 21 września 2002 roku. Ze względu na to, że ma to być arteria przelotowa, na całej jej długości zaprojektowano pięć wielopoziomowych węzłów komunikacyjnych.

Most Siekierkowski jest mostem podwieszonym z przęsłem o konstrukcji zespolonej żelbetowo-stalowej. Składa się on z trzech niezależnych, z konstrukcyjnego punktu widzenia, rozdzielonych dylatacjami części (segmentów):

- Most M2 o długości 252,0 m, który jest usytuowany nad lewobrzeżnym terenem zalewowym.

- Most M1 o długości 500,0 m, który przekracza główny nurt rzeki.

- Most M3 o długości 77,0 m, który jest usytuowany nad prawobrzeżnym terenem zalewowym.

- Całkowita długość obiektu wynosi 829,0m.

 

Most M2 (lewobrzeżny) został zaprojektowany jako konstrukcja zespolona o schemacie statycznym 5 przęsłowej belki ciągłej. W tej części mostu nie przewidziano żadnych zjazdów i wyjazdów na obiekt poza wąskimi ścieżkami rowerowymi (pierwszy wjazd znajduje się ok. 3 km dalej). W przedłużeniu mostu M2 została zaprojektowana 600 metrowa estakada. Dźwigary zaprojektowano jako stalowe o przekroju skrzynkowym i były one dostarczane na miejsce budowy po wcześniejszym zespawaniu ich parami w wytwórni. Długość tak przygotowanego elementu wysyłkowego wynosiła 26 metrów. Wszystkie elementy wysyłkowe były ustawiane na podporach w sposób tradycyjny tj za pomocą dźwigu

 

 Most M3(prawobrzeżny) został zaprojektowany również jako konstrukcja zespolona stalowo-żelbetowa. Schemat statyczny – belka ciągła dwuprzęsłowa. Most ten jest krótszy od M2 lecz trudniejszy w realizacji z uwagi na poszerzenia które ułatwiły rozwiązania dojazdowe i zjazdowe z obiektu.

 

 Most M1

Jest to most podwieszony(wantowy) o rozpiętości głównego przęsła (nurtowego) równej 250 metrów. W sumie jest to konstrukcja pięcioprzęsłowa o rozpiętościach poszczególnych przęseł równych: 48+77+250+77+48 metrów, co łącznie daje obiekt o długości 500 m. Cała konstrukcja mostu jest podwieszona za pomocą 56 want do 2 pylonów w kształcie litery H. Wysokość pylonów to odpowiednio 90,0 i 90,06 metra.

Ruch na moście odbywa się obustronnie 3 pasami ruchu o łącznej szerokości 10,5 m. Środkiem biegnie 2 metrowej szerokości pas rozdzielający. Dla ruchu pieszego a także rowerowego przewidziane zostały chodniki o zmiennych szerokościach (od 3,0 do 5,19 m). Całkowita szerokość mostu nie jest stała i wynosi od 33,38 m (na odcinku miedzy wałem Zawadowskim a prawobrzeżnym pylonem) do 40,38 m (na końcu mostu). Most został zaprojektowany na klasę obciążenia A , natomiast dopuszczalna prędkość pojazdów na moście to 70km/h.

Konstrukcja pomostu jest zaprojektowana jako zespolona stalowo-żelbetowa. Na konstrukcje przęseł składają się dwa dźwigary stalowe o przekroju 2 teowym i wysokości około 2 m. Na całej długości mostu środniki mają wysokość równą 1950mm natomiast zmienne są grubości półek i wynoszą od 60 do 90mm. Poprzecznice w moście są rozmieszczone w odległościach, co 4,0 m i mają zmienną długość mieszczącą się w przedziale od 26 do 33 metrów. W strefach przypodporowych rozstaw poprzecznic zmniejszony jest do 2,5 m. Cała konstrukcja stalowa waży ok. 3000 ton

Płyta pomostu jest wykonana jako żelbetowa o grubości 26 cm i zespolona z konstrukcja stalową. Betonowanie płyty odbywało się 32 metrowymi segmentami. Czas potrzebny do zabetonowania segmentu wynosił 11 dni. Do betonowania użyto systemu deskowań i rusztowań firmy Peri.

Technologia budowy przęsła

Budowę przęsła realizowano poprzez nasuwanie konstrukcji stalowej wraz z płytą żelbetową i podpieraniu jej na podporach pośrednich-jarzmach stalowych. W Wiśle wykonano 5 takich jarzm które rozstawione były o ok. 40m. Jarzma te zawierały po 16 pali z rur stalowych o śr. 610mm i gr. ścianki 10-12mm. Korpusy jarzm wykonano z elementów składanego mostu wojskowego(kolejowego). Nasuwanie odbywało się z zastosowaniem 2 siłowników hydraulicznych o max sile ciągnącej równej 500 ton. Konstrukcja stalowa była montowana z 32 metrowych segmentów i wysuwana w kierunku podpór pośrednich przechodząc przez specjalnie zmontowane stanowisko do betonowania płyty. Z uwagi na to że pierwszy segment pracował jak wspornik nie zdecydowano się na nasuwanie go równocześnie z płytą pomostu(została ona wykonana po połączeniu przęsła). Dodatkowo, obawiając się zarysowania płyty podczas nasuwania, pozostawiano na całej szerokości mostu w odległościach 8m niezabetonowaną szczelinę zmniejszając tym samym naprężenia w płycie. Ciężar nasuwanej konstrukcji w końcowej fazie wynosił ok. 8500 ton. Zaleta tej metody była taka, że budowa pomostu nie zależała od tempa budowy pylonu.

Pylon

Most Siekierkowski posiada 2 pylony o wysokościach 90,00 i 90,06 m. Pylony te mają kształt litery H i wymiary u podstawy 6 m (w kierunku podłużnym do osi mostu) i 3 m (w kierunku poprzecznym). Pylony prawie w całości wykonane są z żelbetu. Posiadają one 2 rygle: górny-żelbetowy i dolny-sprężony, na którym za pośrednictwem łożysk oparty jest pomost. Do sprężenia użyto 15 kabli, z których każdy posiadał 19 cięgien. (system kabli 19C15 firmy Freyssinet). W każdej nodze pylonu znajdują się dwie windy służące do obsługi technicznej. Windy te wjeżdżają na wysokość 62 metrów. W górnej części pylonu zastosowano skrzynie stalowe jako element zbrojenia. Skrzynie te przenoszą siły rozciągające powodowane kotwieniami podwieszeń. Fundament pylonu ma wymiary w planie ok. 55x25m (prawie połowa boiska piłkarskiegoJ) i grubość 4 m. Pod płytą fundamentową znajdują się pale o średnicy 1500mm i długości ok. 30 metrów.

Technologia budowy pylonu

Płytę fundamentową o grubości 4m betonowano warstwami 0,7m , 1,2m i dalej po 1,0m.Beton chłodzono rurami przez które była tłoczona woda. Pylon betonowany był z zastosowaniem podziału na sekcję o długościach 4,2m. Każda sekcja miała oddzielne prefabrykowane zbrojenie, które na miejsce wbudowania było podnoszone dźwigiem. W czasie budowy pylonów nie stosowano rusztowania samowznoszącego. Rusztowanie inwentarzowe odpinano i podnoszono dźwigiem.(taki sposób okazał się niemal o połowę tańszy od samowznoszącego). Tempo wznoszenia pylonu wynosiło 4,2m (1 sekcja) na tydzień. Wykonawcą pylonów była firma WARBUD S.A. Dolny-sprężony rygiel wykonano (betonowano) na specjalnej kratownicy. Sprężenie wykonała firma Freyssinet

Podwieszenie-wanty

Most został podwieszony na 56 linach (wantach) złożonych ze splotów o śr. 15,5mm. W wantach jest od 43(przy pylonach) do 76(w najbardziej pochylonych) splotów. Każdy splot jest galwanizowany i składa się z 7 drutów: środkowego(rdzeniowego)-który jest prostoliniowy, oraz z 6 drutów oplatających. Najdłuższa wanta ma długość ok. 131m i ciężar ok. 12 ton. Długość wszystkich want podwieszenia wynosi 5300 m i osiąga ciężar ok. 400 ton. Maksymalna siła rozciągająca najdłuższą wantę została określona przez projektanta na 1000 ton. W moście Siekierkowskim przyjęto zakotwienia czynne w pylonach , natomiast bierne w pomoście(wzorowano się tutaj na moście Normandie tak aby zakotwienia były mniej widoczne). Rury osłonowe zostały wykonane w technologii podwójnego wytłaczania (rdzeń rury wykonany jest z podstawowego czarnego polietylenu natomiast zewnętrzna warstwa została zabarwiona na pomarańczowo). Splot drutów został sprowadzony z RPA , rury osłonowe z Niemiec, kotwy są produkcji holenderskiej natomiast gumy tłumiące drgania są sprowadzone z Malezji J.

- Montaż podwieszenia dzielił się na poszczególne etapy:

- Przygotowanie rury osłonowej z polietylenu i spawanie odcinków rury do odpowiedniej długości.

- Cięcie splotów do odpowiedniej długości

- Montaż prefabrykowanych zakotwień zarówno w konstrukcji pomostu jak i w pylonie.

- Montaż rur osłonowych z dwoma splotami pilotażowymi

- Instalowanie pozostałych splotów podwieszenia

- Napinanie splotu po splocie z wykorzystaniem zasady jednakowego wydłużenia

- Ostateczna korekta naciągu

Do naciągu splotów użyto specjalnie do tego celu sprowadzoną prasę (z uwagi na ograniczoną ilość miejsca wewnątrz pylonu)

 

Łożyska

Do oparcia konstrukcji na podporach zastosowano łożyska elastomerowe i garnkowe firmy Freyssinet.

Łożyska elastomerowe wykonane są z kauczuku naturalnego lub chloroprenowego który posiada dużą wytrzymałość na negatywne wpływy pogody oraz ozonu. Nośność łożysk zastosowanych w moście Siekierkowskim wynosi 10 MN.

 

Oświetlenie mostu

Wykonawcą robót elektrycznych na moście była firma SOTEN z Warszawy, która wykonała instalacje zasilania niskim napięciem zachodniego pylonu, instalację oświetleniową i iluminacyjną. Na moście zamontowano 23 słupy oświetleniowe (firmy VALMONT) wysokości 14 m.

opracowali: Maciek Szeliga, Jakub Krupka, fot.: strony www ^góra^   <wstecz<   >start<