Pont du Gard


 

Rzymski most, którego budowa została ukończona w 13 r. p.n.e. w południowej Francji, składa się z 3 pięter, które wykonane są w formie ciągów sklepień z ciosów kamiennych na suche styki. W najwyższej kondygnacji zastosowano zaprawę i klamry żelazne. Cała konstrukcja jest nieco pochylona w górę rzeki, zwiększa to jej stateczność przy naporze nurtu wody w rzece Gard.

Na dwóch dolnych poziomach rozpiętości w świetle łuków mostu zmieniają się od 15,3 m w sklepieniu skrajnym do 24,3 m w przęśle nad rzeką, a na górnym poziomie wynoszą po 4,5 m. Długość obiektu wynosi 273 m, a wysokość 47,7 m ponad poziom wody. Most był ważnym elementem 17-kilometrowego akweduktu, który dostarczał do Nimes świeżą wodę. Doprowadzał on codziennie do miasta 20-30 tys. m3 czystej wody.

Most zbudowany został z gigantycznych bloków, wciąganych na górę przez niewolników za pomocą systemu krążków i przekładni. Niektóre z bloków ważą nawet do 6 ton.

Na poziomie ostatniego piętra znajduje się koryto wodne. W wieku XVIII do akweduktu na wysokości pierwszego piętra dobudowano kamienny most drogowy.

 

Linki:

http://www.structurae.net/structures/data/index.cfm?ID=s0000256

 

 


^góra^

opracowali: Jakub Krupka (IV BD), Krzysztof Kanach (IV BD); fot.: pracownicy Katedry Mostów PRz

^góra^