Barqueta


Most Barqueta przez rzekę Gwadalkiwir w Sewilli to oryginalna konstrukcja łukowa o rozpiętości 168 m i wyniosłości 30 m. Pojedynczy łuk o rozpiętości 108 m rozwidla się na obu końcach i tworzy wraz z belką podporową trójkątną konstrukcję ramową. Autorami projektu są Marcos Pantaleon Prieto i Juan Arenas de Pablo. Pomost przechodzi między ramionami ramy trójkątnej, które rozchodzą się na odległość około 30m. Pomost jest to stalowy przekrój skrzynkowy w kształcie trapezu o wysokości 2,4m i szerokości półek: górnej 16,0m i dolnej 6,0m. Całkowita szerokość pomostu wynosi 21,4m. Po obu stronach mostu łukowego znajdują się dwa krótkie przęsła o rozpiętości 23,0m każde. Zasadnicza konstrukcja mostu łukowego została wykonana na brzegu, a następnie obrócona za pomocą pontonów o 90 stopni i osadzona na podporach na drugim brzegu.

Dane techniczne:

Rozpiętość

23,00 + 168,00 + 23,00 m

Szerokość pomostu

21,40 m

Rozstaw podpór w kierunku poprzecznym

30,0 m

Roboty ziemne

130 000 m3

Beton

2 260 m3

Stal A-52b

2 300 000 kg

Czas budowy

12 miesięcy

Linki:

http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?id=s0000095


^góra^

opracowali: Jakub Krupka (IV BD), Krzysztof Kanach (IV BD); fot.: pracownicy Katedry Mostów PRz

^góra^