Most Św.Benezeta


Most został zbudowany na rzece Rodan w Awinionie w południowej Francji w latach 1177-1188 przez Św. Benezeta. W miejscu przeprawy rzeka Rodan ma dwa nurty, które rozdziela wyspa Barthelasse. Pierwotnie obiekt składał się z 22 pięter o rozpiętości głównych przęseł 30-34 m. Długość mostu miała ponad 900 m. Rzekę od strony miasta przedzielało pięć przęseł, osiem drugi nurt rzeki, reszta sklepień była na wyspie.

W moście tym po raz pierwszy zastosowano sklepienia w kształcie łuków koszowych. Wszystkie przęsła mostu składały się z czterech równoległych sklepień o stałej grubości równej 1/40 rozpiętości, układanych na sucho z dokładnie obrobionych ciosów z wapienia jurajskiego. Filary mostu zostały wykonane z ciosów kamiennych i zabezpieczonych obustronnymi ostrogami, które chroniły przed naporem wód i nie dopuszczały do tworzenia się za nimi wirów.

Wysokość mostu ponad poziom rzeki wynosi 14 m, szerokość tylko 4,9 m. 

Większość z przęseł mostu zniosły powodzie w latach 1602 i 1670 - do dnia dzisiejszego pozostały 4 przęsła.

 

Linki:

http://www.structurae.net/structures/data/index.cfm?ID=s0000471

 

 

 

 

 

 


^góra^

opracowali: Jakub Krupka (IV BD), Krzysztof Kanach (IV BD), fot.: pracownicy Katedry Mostów PRz

^góra^