Most Akashi - Kaikyo


Most Akashi-Kaikyo jest częścią 90-kilometrowej drogi łączącej miasto Kobe na wyspie Honshu z miastem Naruto na wyspie Shikoku, prowadzi przez wyspę Awaji-shima gdzie podróżni wjeżdżają na najdłuższy, najwyższy i najdroższy most wiszący świata.

Prace nad projektem połączenia Kobe-Naruto rozpoczęto w 1955 r.,  decyzję o budowie mostu podjęto w 1985r., a po trzynastu latach oddano most do użytku publicznego. Uroczyste otwarcie miało miejsce 5.IV.1998 r.

 Japonia to nie tylko kraj kwitnącej wiśni ale i trzęsień ziemi które most powinien wytrzymać. Tu dodatkowo trzeba było się liczyć z silnym oddziaływaniem wiatrów w cieśninie Akashi, zwłaszcza na najdłuższą, centralną część mostu oraz na jego wieże, wyposażone z tej racji w rezonansowe stabilizatory masy. Dodatkowo konstrukcja mostu musiała uwzględniać duży ruch morski w cieśninie, tj. około 1400 statków dziennie.

 Most ma trzy przęsła, o całkowitej długości 3910 m z centralnym przęsłem rozpiętości 1990 m. W trakcie budowy, w wyniku trzęsienia ziemi „Great Hanshin” (7.2 w skali Richtera) w 1995 roku most się wydłużył o 1metr. Dwa skrajne przęsła mają długość po 960 m. Aby sprawdzić czy konstrukcja wytrzyma napór wiatru wiejącego z prędkością 80m/s, wykonano prawie 40-metrowy model mostu (w skali 1:100) i poddano go badaniom w tunelu aerodynamicznym. Konstrukcja powinna być również odporna na trzęsienia ziemi o wartości 8,5 stopnia w skali Richtera. Osiągnięcie tego celu wymagało wprowadzenia szeregu zmian w projekcie po wstrząsach z 17.I.1995 na Kobe.

Most ma dwa pylony o wysokości 282,5 m i łącznej masie 120.000 ton. Są one wybudowane na tzw. warstwach Kobe i Awaji (podwodne fragmenty wysp) zbudowanych ze żwiru, kamieni, iłów, piasku i piaskowca. Każdy z pylonów przekazuje na fundamenty obciążenie ok. 100.000 ton. 

Łączna długość drutu  użytego do wykonania lin wynosi około 300.000km co starczyłoby na 7.5-krotne opasanie kuli ziemskiej po jej równiku. Średnica liny wynosi 1,112 m i składa się z 127 pojedynczych żył. 

Pomost ma szerokość 35,5 m i wysokość 14 m, znajduje się na nim 6 pasów ruchu samochodowego i 2 pasy ruchu pieszych. Został wykonany ze stalowych bloków kratownicowych i jest stosunkowo lekki gdyż jego łączna masa dla trzech przęseł wynosi około 89000 ton, w tym 74400 waży konstrukcja a 14900 instalacje wraz z wyposażeniem.

Na wysokości kratownicy znajdują się pomosty robocze oraz urządzenia do transportu wody, energii elektrycznej i gazu.

Most  został pomalowany zielonkawo-szarą farbą fluoropolimerową odporną na korozję. Kolor  wyraźnie odróżnia obiekt od innych na trasie Honshu-Shikoku.

 

Źródła: Inżynieria i Budownictwo nr 6/97, Internet

Linki:

Fotografie:


^góra^   <wstecz<

opracowali: Artur Wysocki, Jakub Krupka

<wstecz<   ^góra^