Historia stalowych, powłokowych obiektów mostowych

 

 

  Obiekty powłokowe powstały w wyniku ewolucji konstrukcji skrzynkowych, których płaskie elementy łączone pod kątem poprzez spawanie zastąpiono elementami krzywymi. Uzyskano poprzez to płynne przejście elementów jednego w drugi, charakteryzujące się stopniowym rozkładem naprężeń oraz znacznym zmniejszeniem karbu konstrukcyjnego.

Rys.1. Porównanie przekroju skrzynkowego i powłokowego

Konstrukcje te stosowane były od roku 1956 w ówczesnym ZKS Mostostal. Konstrukcje powłokowe wykorzystywano do budowy:

 • galerii dla przenośników taśmowych,

 • dźwignic powłokowych,

 • mostów drogowych,

 • mostów technologicznych.

 

Charakterystyczną cechą tych konstrukcji jest zastosowanie blach poszycia grubości 3-12mm jako podstawowego elementu nośnego użebrowanego podłużnie i poprzecznie.

 

Wybrane, zrealizowane obiekty powłokowe w Polsce:

 • Most technologiczny przez Wisłę w Warszawie 1956r,

 • Most Powstańców Śląskich przez Wisłę w Krakowie 1970r,

 • Most im. R. Siwca w Przemyślu 1987r,

 • Most przez Dunajec w Ostrowie,

 • Most technologiczny przez Wisłę w Łęgu,

 • Most technologiczny przez Dunajec w Nowym Sączu.

 

Główne zalety konstrukcji powłokowych:

 • Zdolność do przenoszenia znacznych obciążeń,

 • Połączenie blach poszycia za pomocą spoin czołowych z możliwością kontroli ich jakości,

 • Znaczna smukłość konstrukcji,

 • Opływowy kształt.

 

Główne wady konstrukcji powłokowych:

 • Trudności w montażu,

 • Duży hałas przy obciążeniach użytkowych mostów,

 • Podatność na drgania dynamiczne,

 • Brak walorów estetycznych.

 

Literatura:

 • „Obiekty mostowe w krajobrazie Polski południowej”, materiały pokonferencyjne /28.10.1987/,
 • „Inżynieria i budownictwo” – 8-9/1975,
 • „Postęp techniczny w mostownictwie” – Bronisław Kędzierski, WKiŁ - Warszawa 1972,
 • „Drogownictwo” – 6/1983.
 
 
 

Fot. 2. Most technologiczny przez Wisłę w Warszawie

Fot. 3. Most Powstańców Śląskich w Krakowie

 
 

Rys. 4. Przekrój Mostu Powstańców Śląskich

Fot. 5. Most im. R. Siwca w Przemyślu

     

  Opracowanie: Grzegorz Domarski