Most Nordhordland

 

  Most Nordhordland położony jest 20km na północ od Bergen, w ciągu drogi E39, przekracza Salhus fjord. Obiekt składa się z dwóch części - podwieszonej rozpiętości 163m oraz pływającej o rekordowej długości 1246m.

  Głębokość fjordu dochodzi miejscami do 500m co uniemożliwiło kotwienie pontonów do dna oraz wymusiło szereg indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych od zminimalizowania wpływu momentów zginających w płaszczyźnie poziomej ustroju poprzez poprowadzenie go w łuku poziomym o niewielkim promieniu do sposobu przeniesienia znacznych sił poziomych od części pływającej oraz połączenia jej z podwieszoną.

  Połączenie przęsła podwieszonego z pływającym zrealizowane jest na filarze południowym, posadowionym na głębokości 30m na skale.

  Sekcje stalowego pomostu przęsła pływającego oparte są na 10 żelbetowych pontonach, których wysokość wynosi od 7.0m do 8.6m zależnie od położenia. Pontony, skrzynie 9-komorowe zanurzone są na głębokość od 4.3m do 5.6m, otwierane tylko w celu kontroli izolacji.

  Skrzynka mostu pływającego składa się z płyt anizotropowych usztywnionych podłużnymi żebrami trapezowymi. Żebra poprzeczne oraz krzyżulce rozstawione są co ok. 4.5m. Grubość blach poszycia skrzynki wynosi 14-20mm. Sekcje mają długość 21m, 36m oraz 42m. Do zrealizowania łuku poziomego o promieniu R=1700m spawano sekcje pod kątem 1.2, 1.3°.

  Pomost południowej części mostu pływającego wznosi się, by połączyć się z pomostem podwieszonym. Pomost tej części to płyta anizotropowa grubości 12mm usztywniona podłużnie żebrami trapezowymi oparta na belkach poprzecznych. Pomost oparty jest na stalowych, rurowych wahaczach o średnicy 61–100cm.

  Część podwieszona umożliwia przeprowadzenie ruchu wodnego pod mostem. Na pomoście znajdują się dwa pasy ruchu drogowego oraz przejście dla pieszych/przejazd rowerowy. Pomost wykonano z betonu technologią nawisową. Do tego celu użyto betonu lekkiego LWAC55 o średniej gęstości 1.893kg/m3. Do budowy przęseł wiaduktu dojazdowego wykorzystano beton C45.

  Do budowy pylonu użyty został beton C45. Przekrój kolumn pylonu to skrzynka o wymiarach wewnętrznych 1.6x3.2m oraz 1.6x2.0m w części mocowań kabli. Rozstaw podwieszeń przęsła nurtowego wynosi 12.0m.  Siły w kablach szacuje się na poziomie 2000kN-8000kN.

                                                                                                                                   

 

<<wstecz<<

opracowanie & fotografie: Grzegorz Domarski

^^góra^^